Min baggrund

Om LJ Sportsmassage

Jeg er uddannet læge- og fysioterapeut exam. fysiurgisk massør/sportsmassør. Dvs. uddannet indenfor anatomi, fysiologi og praktisk fysiurgisk massage. Det sikrer dig, at jeg behandler med et godt indblik i kroppens funktioner, muskler og knogler. Jeg er uddannet i latinsk anatomi, hvilket øger kommunikati-onssikkerheden mellem mig og f.eks. læge eller fysioterapeut.

Efteruddannelser.

  • Hånd-, hoved-, fod - og ansigtsmassage

  • Sportsakupunktur

  • Udspænding og eventmassage

  • Sportsskadeterapi (kommer snart)

Jeg uddanner mig løbende, så jeg hele tiden kan give den bedste videnskabelige dokumenterede behandling inden for sport og wellness.

Der udover er jeg censor ved SportsEducation.

Etiske regler

  • Jeg benytter kun helt neutrale olier.

  • Jeg henviser til læge, fysioterapeut eller lignende, hvis jeg skønner, at det er mest forsvarligt.

  • Jeg behandler ikke børn og unge under 15 år uden, at der er en forælder eller værge tilstede.

  • Jeg behandler kun 15 til 18-årige, hvis der er givet tilsagn fra en forældre eller værge, som også er velkommen til at overvære behandlingen.

  • Føres der anamnese (journal) over klienten, har denne altid ret til en udskrift.

  • Jeg har altid tavshedspligt medmindre andet aftales med klienten, forældre eller værge.